Predsmjesa za prasad - starter


Sastav

  • L - Lizin - Monohidrohlorid
  • Natrium hlorid
  • Kalcijum - Natrijum - Fosfat
  • Kalcijum karbonat
  • Monokalcijum fosfat
  • L- Treonin
  • Monomagnezijum fosfat
  • DL - Metionin
  • Glicerin sirov
  • L -Triptofan

Sadržaj hranljivih materija

  • Kalcijum 10%
  • Fosfor 5,3%
  • Natrijum 6,6%
  • Magnezijum 1,3%
  • Lizin 12%
  • Treonin 5,5%
  • Metionin 4,0%
  • Triptofan 0,6%

Uputstvo za upotrebu

U odnosu na uobičajenu hranu ovaj premiks ima visok sadržaj vitamina D3 i mikroelemenata. Stoga se koristi sa maksimalnim udjelom 3% u dnevnom obroku prasadi do navršenih 12 semica starosti.

Manji udio premiksa u gotovoj smjesi namiruje se sa 1% stočne krede.

typ 680

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2020 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits