O nama

Zastupnik i distributer Milkivita za BiH tržište je firma AGROFEED d.o.o. , koja je osnovana početkom 2005 godine sa sjedištem u Novoj Topoli. U okviru naših aktivnosti osim prodaje i distribucije Milkivit proizvoda obučeni smo i za savjetovanje proizvođača direktno na terenu kako pravilno hraniti životinje.

firma 01
firma 02
firma 03

U ponudi iz široke palete Milkivit proizvoda na BiH tržištu su trenutno prisutne sledeće grupe proizvoda:

Mineralno-vitaminski dodaci za goveda (Milkinal©)

Zamjene za mlijeko (jagnjad ,telad,prasad )

Premixi za sve kategorije svinja (Troumix©)

Premixi za perad-Brojleri, koke nosilje

Proizvode za zdravlje zivotinja (Milkilyt ,Kuhtrank)

Kiseline-Selacid © 

Hrana za kućne ljubimce-pse i mačke

Još uvijek smo u fazi ispitivanju domaćeg trzista i širenja ponude našim proizvodjačima , a sve u cilju postizanje što boljih proizvodnih rezultata , a samim tim i Vaše bolje zarade!

Moto firme AGROFEED glasi: ISHRANA SA POVJERENJEM!

firma 04
firma 05
firma 06

Trouw Nutrition Deutschland GmbH

sa sjedištem u Burgheimu sjeverno od Minhena/Bavarska, gdje je i osnovan 1954 od strane Trouw-a.

Posvećeni u cjelosti domaćem tržištu smjesa mi smo veliku pažnju posvetili inovacijama ,kao i savjetovanju farmera u rješenjima za ishranu životinja.

Sa brand imenima MILKIVIT i SKRETTING (od 2002 TROUVIT) naši proizvodi kao;zamjene za mlijeko ,mineralna hraniva, premixi , hrana za Prasad ,dietetski proizvodi i hrana za ribe su dobro poznati i imaju dobru poziciju na Njemačkom tržištu.

Kontinuitet u razvoju naših proizvoda i koncepata ishrane u saradnji sa našim kupcima je i uvijek je bio odlučujući za naš uspjeh.

Timski rad između svake od NUTRECO kompanija u istraživanju i razvoju novih i boljih proizvoda je ključni faktor za vodeću poziciju ne samo na domaćem tršištu (Njemačka).

Danas, a cilj nam je i u budućnosti Trouw Nutrition Deutschland GmbH postiže očekivanja i postao je vodeći proizvođač i vodeći u inovacijama na Njemačkom tržištu:

Naš moto glasi : “Uvijek jedan korak ispred – uvijek ispred očekivanja potrošača“

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits