Milkinal 4100

Predsmjesa za mliječna goveda


Prednosti primjene

  • Unos minerala i vitamina
  • Manje somatskih ćelija
  • Stimulacija mliječnosti
  • Manje zaostalih posteljica
  • Visoka mliječnost
  • Bolji kvalitet mlijeka

milkinal 4100 m18 se

Dnevni obrok sa sijenom

Mliječnost / lit 20 25
Mliječna mast % 4,0 4,0
Mliječni protein % 3,4 3,4
Smjesa 1, kg 7,5 10
Livadsko sijeno, kg 10 - 12

Dnevni obrok sa kukuruznom silažom

Mliječnost / lit 25 30 35
Mliječna mast % 4,0 4,0 4,0
Mliječni protein % 3,4 3,4 3,4
Smjesa 2, kg 7 9,5 11,5
Livadsko sijeno, kg 5
Kukuruzna silaža 20 - 22
Receptura Sa lucerkom
Smjesa 1
Sa kukuruznom silažom
Smjesa 2
Kukuruz 58 54,5
Ječam 10 10
Pšenične mekinje 10 5
Suncokretova sačma 33% 10  18
Stočna kreda - 0,5
Sojina sačma 44% 10 10
Milkinal 4100 2 2
Ukupno 100 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits