Mineralno - vitaminski dodaci za tov pilića


Karakteristike

  • Ovaj premix se ne preporučuje u ishrani tovnih tučića!
  • Optimalan odnos Ca i P
  • Visok sadržaj metionina 8%

Prednosti primjene:

  • Visok dnevni prirast
  • Dobro iskorištavanje hrane
  • Nizak mortalitet
  • Zdrave životinje

poultry

Primjeri receptura za tov pilića sa TROUW 150

Receptura br.1 23
Sirovine (%) Starter 21% SP  Grower 20% SP Finisher 19% SP
Kukuruz  55,0  60,0 60,0
Pšenica / Stočno brašno  4,5 3,0 -
Sojina sačma 44% 34,5 31,0 29,0
Ulje / mast 2,5 2,5 4,0
Dehidrirana lucerka - -  4,0
Stočna kreda 2,0 2,0 1,5
TROUW 150 1,5 1,5 1,5
Ukupno: 100 100 100

Recepture se mogu prilagođavati u zavisnosti od raspoloživih sirovina na terenu, kao i prema hranidbenim potrebama tovnih pilića

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits