Milki Protein Junior

Predsmjesa za prasad - starter


Karakteristike:

 • Predsmjesa za prasad od odbića do 35 kg
 • Izbalansiran odnos minerala i vitamina
 • Sa dodatkom kiselina kao preventiva proljeva
 • Aroma

Prednosti primjene

 • Jednostavnost upotrebe
 • Siguran prelaz prasadi po odbiću bez stresa
 • Prasad ga rado jede
 • Dobro prihvatanje hrane u prvim danima po odbiću
 • Ujednačena prasad
 • Visoki prirasti
 • Mali utrošak hrane

10 Milki protein

Recepture

Faza odbića - Starter 7 - 20 kg
Kukuruz  47%
Ječam  25%
Stočno brašno  8%
Milki protein Junior  20%
Ukupno: 100%
Predtov - Grower 20 - 35 kg
Kukuruz  55%
Ječam  15%
Stočno brašno  10%
Milki protein Junior  20%
Ukupno: 100%

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits