Troumix supernova S

Predsmjesa za krmače dojare (extra klase)


Karakteristike

 • Sa dodanim komponentama mlijeka - albumin
 • Idealno izbalansiran odnos Ca:P
 • Dodane organske kiseline
 • Organski vezani elementi (Fe, Zn, Mn, Se, L-karnitin, probiotik)
 • Poboljšivači apetita
 • Aroma

Prednosti primjene:

 • Krmače imaju visoku produkciju mlijeka
 • Povećani kvalitet mlijeka
 • Ujednačena prasad
 • Gubitak težine krmača u fazi dojenja nije veći od 30%
 • Po odlučenju krmače brzo i lako ulaze u novi ciklus (suprasnost)

Agrofeed

Primjeri smjesa za krmače dojare sa SUPERNOVA S

Receptura br.1 2345
Sirovine (%)          
Ječam   28,5  26,5  23,5  27,5  19,50
Kukuruz  30,0  40,0  40,0  45,0  30,0
Triticale  15,0        25,0
Zob    10,0  10,0    
Rep. rezanac        4,0  
Pšenične mekinje  5,0        
Lucerka      4,0    4,0
Sojina sačma 44%  18,0  20,0  19,0  20,0  18,0
Supernova S  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits