Mineralno - vitaminski dodatak za ovce i koze


Prednosti primjene

  • Potpun unos minerala i vitamina
  • Zdravije stado
  • Povećanje plodnosti
  • Više mlijeka i mesa
  • Lakši prelaz jagnjadi sa mlijeka na čvrstu hranu

milkinal beef 410 lamivit

Ishrana ovaca po Milkivit tehnologiji

Komponente Smjesa 1 Smjesa 2 Smjesa 3
Kukuruz % 60,0 50,0 40,0
Pšenica / Ječam % 32,5 20,0 58,0
Suncokretova sačma % - 12,0 -
Sojina sačma % 5,0 15,0 -
NATUR SCHAFE % 2,5 3,0 2,0
       
NEL MJ 7,5 7,4 7,4
Sirovi proteini % 10,9 14,3 9,9
Kalcijum 0,61 0,75 0,49
Fosfor 0,36 0,45 0,31

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits