Milki Predstarter

Kompletna krmna smjesa za prasad na sisi


Karakteristike:

  • Gotova smjesa napravljena od najkvalitetnijih sirovina nusproizvoda prehrambene industrije
  • Visok sadržaj mliječnih komponenti
  • Prijatna aroma
  • Sitne pelete radi lakšeg uzimanja
  • Prasad ga dobro jede
  • Omogućuje brz i siguran prelaz prasadi sa mlijeka na čvrstu hranu
  • Smanjuje mogućnost pojave proljeva
  • Dobar start vaše prasadi

Kad?

  • Od 10 dana starosti do odbića

PAKOVANJE: 10 kg i 25 kg

milki predstarter

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits