Piggy Energy

Više energije za krmače i prasad


Šta je Piggy Energy?

Gotov energetski koncentrat odlične palatibilnosti sadrži kombinaciju različitih energetskih nosača i visoko varljivih mlečnih proizvoda. Energetski sadržaj je 21,2 MJ ME kg.

Šta uzrokuje Piggy Energy?

Sa udjelom od 2,5-5% (vidjeti preporuke) smjesa je energetski jaka i značajno je poboljšana ukusnost.

Koje su prednosti Piggy Energy?

  • prasad visokih performansi i smjese za dojne krmače od visoko svarljivih i ukusnih energetskih nosača i mlečnih komponenti
  • smjese sa Piggy energy su veoma jake arome
  • rezultat toga je da se postižu visoki prirasti prasadi i visoke performanse proizvodnje mlijeka kod krmača u laktaciji

piggy energy

Doziranje

Prirodne krmače
Smjesa za krmače pred prašenje 2,5 - 5%
Krmače dojare 2,5 - 5%
Prasad
Pre - starter  5 - 10%
Prasad - odlučenje 2,5 - 5%
Prasad - predtov 2 - 5%

Primjeri receptura sa Piggy Energy - prasad

SirovineSmjesa za odlučenje
7-10 kg TT
Smjesa za Starter
10-20 kg TT

Smjesa za Grower
20-35 kg TT

Kukuruz 35 40 49
Ječam 33 32 20
Sojina sačma 44% SP 15  16 18
Stočno brašno / mekinje 4,5 5,5 6,5
Piggy Energy 5 2,5 2,5
Troumix F Novatal - 4 -
Troumix Weaner 7,5 - -
Troumix 220 - - 4
Selacid 1 0,5 0,5
 Sastav      
 ME S MJ / kg 14,6 14,1 13,1
 S Protein  17,0  17,1  17,5
 Lizin  1,4  1,5  1,44
 Kalcijum  0,72  0,70  0,74

Primjeri receptura sa Piggy Energy - krmače

SirovineSmjesa za suprasne krmačeSmjesa za krmače dojare

Smjesa za nazimice

Kukuruz 22 35 52
Ječam 45 35 15
Sojina sačma 44% SP 12,5  19 20
Stočno brašno / mekinje 15,5 4 5
Piggy Energy 2,5 3,5 5
Troumix T 2,5 - -
Troumix Super Nova S - 3,5 -
Troumix 213 2,5 3,5 3,0
Selacid 0,5 0,5 0,5
 Sastav      
 ME S MJ / kg 12,3 13,2 13,5
 S Protein  15,0  17,2  17,0
 Lizin 0,88  1,05  1,03
 Kalcijum  0,72  0,84  0,78

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits