Predsmjesa za prasad - starter


Sastav

 • L - Lizin - Monohidrohlorid
 • Natrium hlorid
 • Kalcijum - Natrijum - Fosfat
 • Kalcijum karbonat
 • Monokalcijum fosfat
 • L- Treonin
 • Monomagnezijum fosfat
 • DL - Metionin
 • Glicerin sirov
 • L -Triptofan

Sadržaj hranljivih materija

 • Kalcijum 10%
 • Fosfor 5,3%
 • Natrijum 6,6%
 • Magnezijum 1,3%
 • Lizin 12%
 • Treonin 5,5%
 • Metionin 4,0%
 • Triptofan 0,6%

Uputstvo za upotrebu

U odnosu na uobičajenu hranu ovaj premiks ima visok sadržaj vitamina D3 i mikroelemenata. Stoga se koristi sa maksimalnim udjelom 3% u dnevnom obroku prasadi do navršenih 12 semica starosti.

Manji udio premiksa u gotovoj smjesi namiruje se sa 1% stočne krede.

typ 680

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits