Proizvodi za zdravlje životinja

Pripremljena mješavina kiselina - konzervans

Više o proizvodu

Napitak za stabilizaciju ukupne količine vode i elektrolita u organizmu

Više o proizvodu

Dopunsko hranivo za ishranu mliječnih krava

Više o proizvodu

Hranjivo zamjensko tečno hranivo za mliječne krave za stabilizaciju vode i balans elektrolita

Više o proizvodu

Proizvod za stabilizaciju varenja i regeneraciju crijevne flore

Više o proizvodu

Energetsko hranivo za telad i junice

Više o proizvodu

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits