Mineralno - vitaminski dodatak za krmače


Karakteristike:

 • Optimalan odnos minerala, vitamina i elemenata u tragovima
 • Djelotvornost
 • Zdravlje
 • Vitalnost prasadi i krmača

Ciljevi u proizvodnji:

 • Veći broj prašenja godišnje
 • Veći broj oprašene prasadi
 • Vitalna i ujednačena legla
 • Manje opstipacija kod krmača
 • manje MMA sindroma

Kako?

 • Pravilnom ishranom krmača u različitim proizvodnim fazama!
 • Primjenom Troumixa 213 sa udjelom u smjesi od 2,5% za suprasne i 3,5% za dojne krmače.

PAKOVANJE: 3,5 kg i 25 kg

troumix typ 2103

Primjeri smjesa za suprasne krmače

SirovinaSmjesa 1Smjesa 2Smjesa 3
Kukuruz  20 -  -
Ječam  38  43,5  75
Zob  20 20 -
Pšenične mekinje  12,5  10 20
Triticale - 20 -
Sojina sačma 44%  7  4  2,5
Troumix 213  2,5  2,5  2,5
Ukupno: 100 100 100

Primjeri smjesa za dojne krmače

SirovinaSmjesa 1Smjesa 2Smjesa 3
Kukuruz  52 50 52
Ječam  16,5  -  23
Pšenične mekinje  10  12 4,5
Triticale - 17 -
Sojina sačma 44%  18  17,5 17
Troumix 213  3,5  3,5  3,5
Ukupno: 100 100 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits