Mineralno - vitaminski dodatak za goveda


Sastav

 • 28.0 % kalcijum karbonat
 • 21.5 % natrijum hlorid
 • 10.0 % mono kalcijum fosfat
 • 9.0 % kalcijum natrijum fosfat
 • 9.0 kalcijum mag-nezijum karbonat
 • 7.5 % magnezijum oksid
 • 2.5 % pšenične mekinje
 • 2.5 % melasa šećerne repe

Sadržaj

 • 20,0% Kalcijum
 • 4,0% Fosfor
 • 9,0% Natrijum
 • 5,0% Magnezijum

Uputstvo za upotrebu

Ovo mineralno hranivo ima visok sadržaj vitamina D i elemenata u tragovima. Zbog toga nije dozvoljeno ga davati u hrani više od 100 g po govedu dnevno. Količina Saccharomyces cerevisiae u dnevnom obroku ne smije preći 8.4 x 109 CFU na 100 kg tjelesne težine. Za svakih dodatnih 100 kg tjelesne težine 1.8 x 109 CFU dodati.

 

milkinal 13

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits