Kompletna krmna smjesa za odlučenje prasadi


Karakteristike

  • Visok sadržaj sirovih vlakana
  • Dodane organske kiseline (Troumix Acid)
  • Termički obrađen dio žitarica i sojine sačme
  • Nizak sadržaj sojine sačme (teško svarljiva za malu prasad)
  • Dodana surutka u prahu (bolja svarljivost i preventiva proljeva)

Prednosti primjene

  • Manje stresa kod odbića posebno u prvim danima po odlučenju
  • Smanjen amogućnost prejedanja
  • Utrošak po jednom prasetu 1,5 kg

Kad?

Prvih 14 dana po odlučenju

baby start

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits