MILKINAL 4410

Dopunska smjesa za tov junadi


Prednosti primjene:

  • Zdrave životinje
  • Manje bolesti papaka
  • Visoki prirasti
  • Bolja konverzija hrane

milkinal beef 410 lamivit

RecepturaSmjesa 1 (do 300 kg)
Smjesa 2 (300 - 450 kg)
Smjesa 3 (od 450 kg)
Kukuruz 57 60 65
Ječam 15 15 15
Sojina sačma 44% 12 7,5 2
Suncokretova sačma 33% 13 10 6
Pšenične mekinje - 5 10
MILKINAL 4410 3 2,5 2
Ukupno: 100 100 100

Dnevni obrok sa kukuruznom silažom

Tjelesna masa
do 300 kg
300 - 450 kg
od 450 kg
Smjesa 1 3,5 - -
Smjesa 2 - 4 -
Smjesa 3 - - 4
Sijeno lucerke 0,5 - -
Kukuruzna silaža 6 - 8 10 - 14 15 - 17

Dnevni obrok sa sijenom lucerke

Tjelesna masa
200 - 300 kg
300 - 450 kg
od 450 kg
Smjesa 1 5 - -
Smjesa 2 - 6,5 -
Smjesa 3 - - 7,5
Sijeno lucerke 1,8 2 3

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits