Predsmjesa za suprasne krmače (extra klase)


Karakteristike

  • Specijalno namjenjen proizvod za suprasne krmače
  • Idealan odnos mikro i makro elemenata
  • potpun balans u vitaminima i aminokiselinama
  • Organski vezani elementi (Fe, Zn, Mn, Se) sa visokim učinkom
  • Poboljšivači apetita
  • Aroma

Prednosti primjene:

  • Zdrave i dobro kondicionirane krmače
  • Lako i brzo prašenje
  • Dobro razvijena i krupna prasad > 1,5 kg
  • Ujednačena legla

tromix supernova s t

Primjeri smjesa za suprasne krmače sa TROUMIX T

Receptura br.1 23456
Sirovine (%)            
Ječam   45,0  48,0  45,5  47,0  44,5 48,0
Kukuruz  24,0  24,    24,0  22,0  
Triticale     26,0     24,0
Zob          12,0 10,0
Rep. rezanac  10,0   10,0   8,0 10,0   
Pšenične mekinje 10,0 10,0    10,0     
Lucerka    8,0  8,0     8,0
Sojina sačma 44%  8,5  7,5  8,0  8,5  9,0 7,5
Troumix T  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 2,5

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits