Gotova smjesa za tov pilića - starter


Karakteristike

  • Sirovi protein 21%
  • Sa dodanim kokcidiostatikom (Salinomicin Na 75 mg)
  • Koristi se u tovu do 30 dana starosti

Prednosti primjene:

  • Visoki dnevni prirasti
  • Mala potrošnja hrane
  • Nizak mortalitet
  • Zdrave životinje

NAPOMENA: Ovu smjesu ne davati minimalno 3 dana pred klanje (karenca).

pb 1

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits