Mineralno - vitaminski dodatak za goveda


Sastav

 • 44.5.% magnezijum fosfat
 • 24.0 % natrijum hlorid
 • 16.0 % mono kalcijum fosfat
 • 4.0 % brašno keksa
 • 2.2 % melasa šećerne repe
 • 2.0 % pšenične mekinje
 • 0.2 citrus pulpa
 • 0.1% grape voćna pulpa

Sadržaj

 • 20,0% Kalcijum
 • 4,0% Fosfor
 • 9,0% Natrijum
 • 5,0% Magnezijum

Uputstvo za upotrebu

Ovo mineralno hranivo ima visok sadržaj vitamina D i elemenata u tragovima. Zbog toga nije dozvoljeno ga davati u hrani više od 100 g po govedu dnevno. Količina Saccharomyces cerevisiaeu dnevnom oroku ne smije preći 8.4 x 109 CFU na 100 kg tjelesne težine. Za svakih dodatnih 100 kg tjelesne težine 1.8 x 109 CFU dodati.
Milkinal 11 sadrži aditiv Trouw AO-Mix, sačinjen od voćnih ekstra raznog voćaka (e.g. citrus pulpa, grape pulpa) sa snažnim antiooksidativnim dejstvom.

 

milkinal 11

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits