Troumix 220

Dopunska krmna smjesa za prasad


Sadrži:

  • 9% lizina
  • 3% metionina
  • 2000 mg vitamina E
  • Aroma
  • Fitaza
  • Mravlja kiselina

PAKOVANJE: 4kg i 25 kg

13 Troumix Typ 2200

Receptura20 - 35 kg
Kukuruz 47
Ječam  24
Sojina sačma 44%  18
Stočno brašno  7
Troumix 220 4
Ukupno: 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits