Milki Protein Senior

Predsmjesa za svinje u tovu i rasplodne svinje


Karakteristike

  • Predsmjesa za tovne i rasplodne svinje
  • Izbalansiran odnos minerala i vitamina uz visok sadržaj proteina
  • Aroma

Prednosti primjene:

  • Jednostavnost upotrebe
  • Visoki prirast u tovu 2,8:1
  • Mali utrošak hrane

senior

Recepture

Tov svinja I faza (30-60 kg)

 
Kukuruz 50%
Ječam 25%
S. brašno  5%
M. senior  20%
UKUPNO: 100%

Tov svinja II faza (60-110 kg)

 
Kukuruz 45%
Ječam 30%
S. brašno  10%
M. senior  15%
UKUPNO: 100%

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits