Savjeti za svinjogojstvo

Odgoj prasadi

Prasad na sisi

Ishrana prasadi počinje sa prvim danom života.
Pod tim se misli na ispravnu i dobru ishranu majki (krmača) u periodu pred prašenje i u toku laktacije tj hranjenja prasadi.
Preporuka je da se maloj prasadi obezbjedi od prvog dana čista voda za piće ,a da se već od 10 -og dana počne sa ishranom čvrstom hranom - Predstater.

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits