Troumix Weaner

Dopunska krmna smjesa za prasad


Prednosti primjene

  • Visoka kvaliteta bjelnčevina
  • Nema poremećaja probave
  • Sigurnost uzgoja
  • Dobro prihvatanje hrane
  • Visoki prirasti

PAKOVANJE: 7,5 kg, 25 kg

troumix typ weaner 7 5 25

Receptura

Faza odbića - Starter 7 - 20 kg
Kukuruz  50%
Ječam  23%
Sojina sačma 44% 15%
Stočno brašno  4,5%
Troumix Weaner  7,5%
Ukupno: 100%

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits