Gotove krmne smjese

ST-1, ST-2

Karakteristike:

  • Kompletne krmne smjese za dvofazni tov svinja
  • Davati po volji
  • Visoki prirasti u tovu
  • Dobra konverzija
  • Sa dodanim aditivima protiv kanibalizma i mikotoksina

Način primjene

  • Davati gotovu smjesu po potrebi životinja
  • Obezbijediti dovoljnu količinu pitke vode
  • Zaostalu hranu izbaciti iz hranilica

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits