Mineralno - vitaminski dodatak za ovce i koze


Prednosti primjene

  • Potpun unos minerala i vitamina
  • Zdravije stado
  • Povećanje plodnosti
  • Više mlijeka i mesa
  • Lakši prelaz jagnjadi sa mlijeka na čvrstu hranu

milkinal beef 410 lamivit

Ishrana muške i ženske tovne jagnjadi po Milkivit tehnologiji

Komponente Smjesa 1 Smjesa 2 Smjesa 3
Kukuruz % 60,0 70,0 80,0
Pšenica / Ječam % 10,0 5,0 7,0
Sojina sačma % 27,0 15,0 -
Suncokretova sačma % - 12,0 10,0
NATUR SCHAFE % 3,0 3,0 3,0
       
NEL MJ 7,3 7,3 7,3
Sirovi proteini % 17,9 15,0 11,5
Kalcijum 0,78 0,72 0,70
Fosfor 0,48 0,47 0,43

Ishrana ženske priplodne jagnjadi po Milkivit tehnologiji

Komponente Smjesa 1 Smjesa 2 Smjesa 3
Kukuruz % 60,0 60,0 60,0
Ječam % 17,0 22,0 27,0
Sojina sačma % 20,0 15,0 10,0
NATUR SCHAFE % 3,0 3,0 3,0
       
NEL MJ 7,5 7,5 7,5
Sirovi proteini % 15,7 14,0 12,4
Kalcijum 0,76 0,75 0,74
Fosfor 0,45 0,43 0,40

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits