Milkivit Legehennen Mais

Mineralno - vitaminski dodatak za koke nosilje


Karakteristike

  • Visok sadržaj vitamina
  • Optimalan odnos minerala
  • Dodana boja (400 mg Canthaxantin crveni)

Prednosti primjene:

  • Lijepa, zdrava i ukusna jaja
  • Čvrsta ljuska
  • Visoka nosivost
  • Zdravo jato
  • Boja žumanjka

milki legehennen mais

Primjeri receptura za koke nosilje sa Milkivit Legehennen Mais

KomponentaOd 18 - 40 nedelja 17% SP
Preko 40 nedelja 16% SP
Kukuruz 54,0 55,0
Pšenica 10,0 10,0
Sojina sačma 46% 22,0 20,0
Dehidrirana lucerka 3,0 3,0
Stočna kreda 9,0 10,0
Ulje / mast 1,0 1,0
Legehennen 1,0 1,0
Ukupno: 100 100

Koke nosilje - sojino ulje

KomponentaOd 18 - 40 nedelja
Preko 40 nedelja
Kukuruz 52,5 55,0
Pšenica 5,0 5,0
Sojina sačma 44% 21,0 17,5
Suncokretova sačma 6,0 6,0
Sojino ulje 2,5 3,0
Dehidrirana lucerka 3,0 3,0
Dikalcijum fosfat 1,0 1,0
Stočna kreda 8,0 8,5
Legehennen Mais 1,0 1,0
Ukupno: 100 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits