MILKINAL 4800

Mineralno - vitaminski dodatak za mliječne krave


Prednosti primjene

  • 8000 mg vitamina E
  • Unos minerala i vitamina
  • Manje somatskih ćelija
  • Stimulacija mliječnosti
  • Manje zaostalih posteljica
  • Visoka mliječnost
  • Bolji kvalitet mlijeka

milkinal tmr 8000

Primjer recepture

Receptura Smjesa 1
17% SP
Smjesa 2
18% SP
Kukuruz 53,5 50
Ječam 10 10
Pšenične mekinje 5 5
Suncokretova sačma 33% 18 20
Stočna kreda 0,5 0,5
Sojina sačma 44% 11 12,5
MILKINAL 4800 2 2
Ukupno 100 100

Dnevni obrok sa kukuruznom silažom

Mliječnost / lit 25 30 35
Mliječna mast % 4,0 4,0 4,0
Mliječni protein % 3,4 3,4 3,4
Smjesa 2, kg 7,5 9,5 11,5
Livadsko sijeno, kg 5
Kukuruzna silaža 20 - 22

NAPOMENA: Sve recepture su izmjenljive u zavisnosti od raspoloživih sirovina

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits