Milki Sincropac

Dopunsko hranivo za goveda


Sastav

 • 8% Kukuruz
 • 8% Pšenični griz
 • 4,8% Klice slada
 • 3,2% Pivski kvasac
 • 0,7% šećerna melasa repe

Sadržaj

 • 197% Sirovi protein;
 • 10% Sirova mast
 • 2,8% Sirova vlakna
 • 1,4% Sirovi Pepeo
 • 0,1% Kalcijum
 • 0,2% Fosfor
 • 0,0% Natrijum
 • 0,1% Magnesium

Sadržaj po kg

Nutritivni aditivi: 66% UREA (lako probabljiv ,ekvivalent 75% Optigen)

Uputstvo za upotrebu

Urea se može davati samo životinjama sa razvijenim rumenom. Doziranje Uree u hrani treba raditi postepeno do maksimalne doze. Visoke doze treba davati samo zajedno sa hranom koja treba da bude bogata sa lako svarljivim ugljo hidratima i siromašna rastvorljivim azotom. Preko 30% rastvorljivog azota u dnevnom obroku treba da dolazi od Uree. Dodavajući u obrok sporo razlagajući azot bakterije rumena su ravnomjerno snadbjevene sa azotom kao da se u obrok doda 1,2 kg Soje/ repice po životinji dnevno.

Od 70-160 g / Krava / dan u TMR smjesu

Skladištenje: Rok upotrebe zahtjeva pravilno skladištenje. To uključuje higijensko,hladno i suho skladište. Reklamacije se ne primaju u slučaju nepravilnog skladištenja i rukovanja proizvoda .

milki sincropac

 

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits