Super Beef 30

Gotova predsmjesa za tov junadi


Karakteristike

  • Kompletan sadržaj minerala i vitamina
  • Visok sadržaj proteina 30%
  • Sadrži žitarice i uljarice

Prednosti primjene

  • Prilagođen za male proizvođače
  • Laka upotreba
  • Potrebno dodati samo kukuruznu prekrupu

Dnevna količina smjese sa Super Beef 30 zavisi od raspoloživih kabastih hraniva i identična je kao kod prijedloga dnevnog obroka sa Milkinal Beef 410!

super beef

Uputstvo za mješanje

Tov junadi 200 - 400 kg 15% SP
Kukuruz 75%
Super Beef 30 25%
Tov junadi 400 - 600 kg 12% SP
Kukuruz 85%
Super Beef 30 15%

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits