Mineralno - vitaminski dodatak za tov tučića


Karakteristike

  • 8% Metionina
  • Optimalan odnos Ca i P
  • Bez kokcidiostatika
  • Optimalan odnos minerala i vitamina za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

Prednosti primjene:

  • Visok dnevni prirast
  • Dobro iskorištavanje hrane
  • Nizak mortalitet
  • Zdrave životinje
  • Kraći tov
  • Ušteda hrane

poultry

Primjeri receptura za tov tučića sa TROUW 150

Receptura br.1 23
Sirovine (%) Starter 26% SP  Grower 24% SP Finisher 22% SP
Kukuruz  44,0 50,0 55,0
Sojina sačma 44% 50,0 44,0 37,5
Ulje / mast 2,0 2,0 1,0
Dehidrirana lucerka - -  3,0
Stočna kreda 2,5 2,5 2,0
TROUW 150 1,5 1,5 1,5
Ukupno: 100 100 100

Tov tučića sa Milki Protein

Receptura br.1 23
Sirovine (%) Starter 26% SP  Grower 24% SP Finisher 22% SP
Kukuruz  47,0 53,0 59,0
Sojina sačma 44% 6,0 5,0 4,0
Ulje / mast 2,0 2,0 1,0
Dehidrirana lucerka - -  3,0
Milki Protein F 45,0 40,0 33,0
Ukupno: 100 100 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits