Troumix 212 i 210

Tov svinja sa najboljim rezultatima


Sadrži:

  • 8% lizina
  • 2% metionina
  • 2% treonina
  • Visoki sadržaji vitamina E
  • Aroma
  • Fitaza

Prednosti primjene

  • Konverzija hrane za kg prirasta 2,8:1
  • Mirne i zadovoljne životinje
  • Visok procenat mesa u polutkama

PAKOVANJE TROUMIX 210: 3 kg i 25 kg

troumix 212 210

Receptura (univerzalni tov)

Sirovina35 - 60 kg
60 - 100 kg
Kukuruz  50 51
Ječam  23  23
Sojina sačma 44%  19 16
Stočno brašno  5  7,5
Troumix 212 3 -
Troumix 210 - 2,5

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits