Milkivit san +

Zamjena za mlijeko za telad


Sadrži

 • 22% sirovih vlakana
 • 16% sirova mast
 • 24% laktoza
 • 1,7% Lizin
 • 0,8% sirova vlakna
 • Mikroelementi
 • Vitamini

Prednosti primjene:

 • Zdrava telad
 • Aktivna zaštita sistema za varenje
 • Odlična topivost u vodi
 • Brz razvoj do pravog preživara
 • Ušteda mlijeka
 • Visoki dnevni prirasti

VAŽNO!!!

Način pripreme:

 • 125 gr Milkivit san + na 1l tople vode
 • Temperatura rastapanja: 45 - 50 C
 • Temperatura napajanja: 38 - 40 C

02 Milki san+

NAPOMENA: Prelaz sa kolostruma na mliječnu zamjenu vršiti postepeno. Ukoliko je tri dana za redom konzumacija startera 1,5 kg prestaje se sa napajanjem mliječnom zamjenom.

Prihrana sa kabastim hranivima:

 • Od 3. nedelje početi sa umjerenom prihranom (sijeno, silaža)
 • Obe zamjene za mlijeko pripremaju se na temperaturi 45 C u omjeru 8:1 (125g/l vode)
 • Temperatura napajanja teladi 38 C

Primjeri startera za telad sa Milki Appetito i Milkinal Beef 410

Komponente
Smjesa 1
Milki Appetito
Smjesa 2
Milkinal Beef 410
Kukuruz 40,0 45,0
Ječam 20,0 24,0
Stočno brašno 8,0 5,0
Sojina sačma 22,0 22,5
Milki Appetito 10,0 -
Milkinal Beef 410 - 3,5
Ukupno: 100 100

Zastupništva

milkivit

milkiwean

trow nutrtion

trow nutrtion

Kontakt

Agrofeed d.o.o.

Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Telefon : + 387 51 892-535
Telefon : + 387 51 890 370
Fax : + 387 51 890 371

Email : agrofeed@blic.net

©2024 Agrofeed. Sva prava zadržana. Dizajn: No Limits